Palvelumme

Kumppanuus ei kasva itsekseen.
Me autamme.

Companio on riippumaton kauppakanava ja luotettava suomalainen kasvupalvelu kumppanuuksille. Palvelemme sponsorointisuhteen molempia pääosapuolia. Unohtamatta sponsoroinnin kolmatta keskeistä tahoa: yhteistä kohdeyleisöä, asiakasta.

Palvelutyössämme meitä innostaa erityisesti brändien ja ihmisten tuloksekas kohtaaminen. Arvoillemme perustuvaa välittävää työtämme ajavat eteenpäin kohdealueista kumpuavat vahvat elinvoiman elementit, viisi ällää: Luovuus. Liike. Luonto. Löytäminen. Lähimmäinen.

Palvelumme kantavana ajatuksena on antaa sinulle arvokasta aikaa. Paremmat mahdollisuudet keskittyä työhösi ja ydintoimintaanne kohteena tai kumppanina. Ota kiinni ajastasi, tutustu pian palveluumme. Parhaat tulokset tehdään parhaiden kumppaneiden kansssa.

KOHTEELLE

Sponsoroinnin yhteistyösuhteen rakentaminen edellyttää systemaattista ja pitkäjänteistä työtä. Se haastaa koko organisaation osaamista ja erityisesti toimivan johdon rajallista aikaresurssia. Sponsorointikohteiden ydinosaaminen on kiinnitetty entistä selvemmin sen perustehtävään ja nykymuotoisen rahoituksen varmistamiseen. Kumppanuuksien aktiiviseen hakemiseen ja uusien ansaintamallien rakentamiseen on sisäiset rajoitteeensa. Sponsorointimarkkinan erityispiirteet luovat ulkoiset haasteensa.

Companion palvelumalli tarjoaa kohteelle aktiivista apua ja perustavaa tukea sponsorointisuhteen koko elinkaaren ajalle. Olemme suunnittelun ja tuotteistuksen lisäksi kohteen palvelukumppanina monikanavaisessa markkinoinnissa ja aktiivisessa myynnissä sekä sopimuskohtaisesti myös sponsoroinnin aktivoinnissa ja hyödyntämisessä. Palvelemme kohdetta sponsoroinnin rakentamisessa kattavasti koko toiminnan tasolla tai joustavasti projektikohtaisesti.

Tuomme sponsorointiin uusia tuulia ja raikkaita tulokulmia hyödyntäen mahdollisuuksiamme rakentaa suurempaa tehoa ja parempia tuloksia, haluttaessa myös useamman kohteen yhteistyön kautta. Sponsoreille voidaan luoda sujuvasti aivan uudenlaisia kiinnostavia sponsorointiratkaisuja mm. kohteiden asiasisällön, alueellisuuden ja ajankohdan kautta tai muun halutun painopisteen perusteella.

Companio-palvelun merkittävimmät edut kohteelle:

 • Asiantuntija-apua sponsoroinnin suunnitteluun ja käynnistämiseen
 • Monikanavainen markkinointi ja aktiivinen alueellinen myyntityö koko maassa
 • Ulkoistetun palvelun resursseista ja kontakteista lisätehoa ja selviä säästöjä
 • Yhteisöllisiä mahdollisuuksia verkottumiseen ja vertaiskehittämiseen
 • Monialaisen yhteistyöverkoston mittakaavaedut ja synergiahyödyt
 • Tulospainotteinen, joustava ja kustannustehokas palveluhinnoittelu

Kattavimman palvelumme vaihtoehtona kohteelle on Companiossa tarjolla ns. rinnakkaismyynnin ja omatoimimyynnin mahdollisuudet. Palvelutarpeiden, panostushalukkuuden ja tulostavoitteiden mukaisesti kohteella on valittavana kaksi palvelutasoa:

 • Hakemistokohde PRE – Omatoimiselle kohteelle täsmätehokas markkinointituki
 • Aktiivikohde PRO – Kattava kumppanuuden suunnittelu, markkinointi ja myynti

Kysy rohkeasti lisää, niin haetaan yhdessä kohteellenne parhaiten sopiva palvelutaso.

YRITYKSELLE

Yrityksiä lähestyy säännöllisesti suuri joukko erilaisia sponsorista kiinnostuneita toimijoita yksilöllisten odotustensa kera. Kaikkien sponsoroinnin osapuolten intressissä on ollut löytää parempi palvelumalli aiempaa keskitetympään ja sujuvampaan sponsoroinnnin kauppakanavaan. Me Companiossa teimme sen.

Companio kokoaa kotimaisten kohteiden laajasta potentiaalista kiinnostavimpia korkeatasoisia kohteita yhteen ja kehittää niiden palvelutarjoomaa sponsoria entistä paremmin palvelevaksi. Ajattelemme aktiivisesti alueellisesti, ja toimimme kattavasti kansallisesti. Olemme yrityksenne palvelukumppanina sponsorointiyhteistyön kokonaisvaltaisessa kehittämisessä myös toimeksiantoperusteisesti. Palvelemme lisäksi omien B2B-tapahtumienne kaupallisten kumppanuuksien hakemisessa ja rakentamisessa.

Tarjoamme sponsorille mutkattoman tilaisuuden omaehtoiseen tutustumiseen kohteisiin yhdessä osoitteessa ja mahdollisuuden tilata helposti vertailukelpoista lisätietoa tai tarkempaa esittelyä useammasta kohteesta samalla kertaa. Yhdenmukaisesti esitetyt eri kohteiden sponsorointiohjelmat helpottavat yrityspäättäjän kiireistä arkea ja auttavat kaikkein tärkeimmässä: yritykselle parhaan sponsorointikohteen löytämisessä ja uuden arvokkaan asiakasyleisön tavoittamisessa.

Companio-palvelun keskeisimmät edut sponsorille:

 • Kohteiden sujuva haku yhdestä osoitteesta ja säästöt sponsoripäättäjän ajankäytölle
 • Sponsorin resurssien vapautuminen kumppanuuden aktivointiin ja hyödyntämiseen
 • Yhdellä sopimusjärjestelyllä myös useamman kohteen kumppanuuskokonaisuuksia
 • Asiantuntija-apumme parhaan tuottopotentiaalin hakemisessa sponsoripanostukselle
 • Eksklusiivisia kutsuja tutustumaan kohteidemme tapahtumatoimintaan ja palveluihin
 • Palvelumme sponsoriyritykselle tarjolla aina perusmuodossaan veloituksetta

Haetko sponsorointihakemusten tulvan keskellä enemmän arvokasta aikaa yrityksenne ydintekemiseen? Millaisia kohteita ja tekemisen etuja sponsorille voikaan löytyä kumppanuuksien rakentamisella keskitetysti ja kustannustehokkasti ulkoisella asiantuntija-avulla? Keskustellaan!

Kohdealueet ja kattavuus

Companio palvelee sponsoroinnin osapuolia kaikilla kohdealueilla:

 • Koulutus ja tiede
 • Kulttuuri ja viihde
 • Liikunta ja urheilu
 • Luonto ja ympäristö
 • Yhteiskunnalliset hankkeet

Rakennamme sponsoroinnin kumppanuuksia kaikkien hyvämaineisten ja vastuullisten yritysten kanssa kaikilla toimialoilla. Koska yritykset ja kohteet ovat yksilöllisiä toimijoita, sponsorointi rakentuu viime kädessä aina tapauskohtaisesti kohteen ja yrityksen arvojen, tarpeiden ja tavoitteiden pohjalta. Jokainen sponsoroinnin osapuoli rakentaa yhteistyötään omista lähtökohdistaan, joita arvostamme ja kunnioitamme.

Companio-palvelu kattaa koko Suomen painottuen suurimpiin tapahtumakaupunkeihin ja kasvukeskuksiin. Kohteiden ajallinen edustavuus tarjoaa tapahtumien sisältövirtaa, elämyksellistä tarttumapintaa ja loistavia yhteistyömahdollisuuksia läpi markkinoinnin koko vuosikellon.

Palvelumme laajentuminen

Palvelumme käynnistyy monimuotoisen yritysyhteistyötä edistävällä Companio-palvelulla. Seuraavaksi tuomme kohteillemme synergisen mahdollisuuden yleisöyhteistyön monipuolistamiseen ja asiakassuhteidensa vahvistamiseen Companion joukkorahakaupan palvelulla.

Lisäksi kehitämme Companio-palvelun käytännön työvälineeksi sponsoroinnin yhteistyöpotentiaalin kartoittamiseen ja kumppanuuksien hakemiseen suuntautuvaa digitaalista palvelualustaa. Sponder.biz-kumppanuustutkaan on ennakkorekisteröityminen jo avoinna kaikille kohteille ja sponsoreille.

Companio-palvelumme ohessa autamme tapahtumatoimijoita muissa tapahtumakehittämisen kysymyksissä Tapahtumo-palvelumme kautta. Kun tapahtumanne tarvitsee ulkoista sparraajaa, kysy rohkeasti lisää!

Tervetuloa kehittämään sponsoroinnin tuloksellisuutta Suomessa. Sponsoroinnin mahdollisuudet ja markkina kasvavat vain kumppanuuden arvoa ja arvostusta kasvattamalla. Yhteistyössä.

Miksi Companio?

Kumppanuudet tuovat uusia asiakkaita. Asiakkaat tuovat uutta kauppaa. Kauppa tuo uutta tuloa – ja uusia kumppanuuksia.

Siksi Companio.

Tervetuloa rekisteröitymään ennakkoon Sponder.biz Kumppanuustutkaan!

Haluatko tulla taloudellisena toimijana tunnistetuksi ja nähdä samalla itse markkinan kumppanuuspotentiaalia paremmin? Parhaillaan kehitettävä ja aikanaan tuonnempana julkistettava välityspalvelualusta tarjoaa kumppanuuden molemmille osapuolille suoran oikotien ja sujuvan viestikanavan kumppanuuksien hakemiseen ja neuvotteluiden avaamiseen.

Rekisteröityminen ei sido eikä velvoita mihinkään, vaan se tarjoaa mahdollisuuden saada ensimmäisten joukossa sähköpostitse tietoa palvelun käynnistymisestä ja sen pilottivaiheen etuhinnoista. Lisäksi se tarjoaa loistavan tilaisuuden olla mukana kehittämässä uuden palvelun ominaisuuksia ja sen käyttäjäkokemusta parhaiten tarpeitanne ja tavoitteitanne vastaaviksi.

P.S. Jäitkö ihmettelemään, mitä tarkoittaa "sponder"? Sehän on lennokas lyhenne sanasta "transponder" eli tutkavastaaja. Kun laite on kytketty päälle, kohde on muiden toimijoiden tunnistettavissa tutkassa. Termi on tuttu erityisesti ilmailussa - ja pian myös kaupallisella kentällä. Laitetaan sponderit päälle ja tarjotaan tilaisuus aiempaa paremmille kumppanuuksille!


 

Lorem ipsum

Tilaa Companion uutiskirje

Saat aina tuoreimmat tiedot palveluistamme ja
uusista sponsorointikohteistamme sekä juttuja
ja vinkkejä sponsoroinnin ajankohtaisista aiheista.


Voit milloin tahansa peruuttaa uutiskirjeen sen lopussa
olevasta linkistä. Sähköpostiosoitettasi ei toimestamme luovuta eteenpäin kenellekään kolmannelle taholle.